Skin-Tracker Mobile Logo
Nite Owl Pickaxe icon
Nite Owl Pickaxe icon

Nite Owl

Description: Pull an all-niter.

Slot: Pickaxe

Rarity: Rare

Price: 800 vBucks

AUDIO TEST:

Nite Owl Pickaxe icon

Nite Owl Pickaxe icon

Nite Owl Pickaxe Featured image

Nite Owl Pickaxe featured image

Part of the Jailbird Set

Nite Owl iconStarry Flight iconBurgle Bag iconStrongbox iconScoundrel iconRapscallion icon

advertisement