Skin-Tracker Mobile Logo
Glow Stick Pickaxe icon
Glow Stick Pickaxe icon

Glow Stick

Description: Behold, it glows!

Slot: Pickaxe

Rarity: Rare

Price: 800 vBucks

AUDIO TEST:

Glow Stick Pickaxe icon

Glow Stick Pickaxe icon

Glow Stick Pickaxe Featured image

Glow Stick Pickaxe featured image

Part of the Neon Glow Set

Nitelite iconLiteshow iconGlow Rider iconGlow Stick icon

advertisement