Skin-Tracker Mobile Logo
Nitelite Outfit icon
Nitelite Outfit icon

Nitelite

Description: Never afraid of the dark.

Slot: Outfit

Rarity: Uncommon

Price: 800 vBucks

Nitelite Outfit icon

Nitelite Outfit icon image

Nitelite Outfit Featured image

Nitelite Outfit featured image

Part of the Neon Glow Set

Nitelite iconLiteshow iconGlow Rider iconGlow Stick icon

advertisement