Skin-Tracker Mobile Logo
Wingtip Outfit icon
Wingtip Outfit icon

Wingtip

Description: Flying on the edge.

Slot: Outfit

Rarity: Rare

Price: 1200 vBucks

Character: Emmy

Wingtip Outfit icon

Wingtip Outfit icon

Wingtip Outfit Featured image

Wingtip Outfit featured image

Part of the Aviation Age Set

Cloudbreaker iconWingtip iconAirflow iconAirheart iconTurbine iconMaximilian iconPara-Provisions iconDirigible icon

advertisement