Skin-Tracker Mobile Logo
Nitelite Outfit icon
Nitelite Outfit icon

Nitelite

Description: Never afraid of the dark.

Slot: Outfit

Rarity: Uncommon

Price: 800 vBucks

Character: Ramirez

Nitelite Outfit icon

Nitelite Outfit icon

Nitelite Outfit Featured image

Nitelite Outfit featured image

Part of the Neon Glow Set

Nitelite iconLiteshow iconGlow Rider iconGlow Stick icon

advertisement